Türk Edebiyatında İlkler

Türk Edebiyatında İlkler

Türk Edebiyatında İlkler:Edebiyatımızda İlk Romanlar:

 • İlk Yerli Roman Denemesi – Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat- Şemsettin Sami
 • İlk Psikolojik Roman – Eylül – Mehmet Rauf
 • İlk Çeviri Roman – Tercüme-i Telemak (Fenelon) – Yusuf Kâmil Paşa
 • İlk tezli (bir görüşü savunan) roman – Zehra – Nabizade Nazım
 • İlk Psikolojik Roman Denemesi – Zehra – Nabizade Nazım
 • İlk Tarihî Roman Denemesi Yeniçeriler – Ahmet Mithat Efendi
 • İlk Tarihî Roman Örneği – Cezmi – Namık Kemal
 • İlk Köy Romanı Denemesi – Karabibik – Nabizade Nazım
 • İlk Realist Roman Denemesi -Araba Sevdası – Recaizade Mahmut Ekrem
 • Batı Tekniğine Uygun İlk Realist Roman – Mai ve Siyah – Halit Ziya Uşaklıgil

Roman nedir, romanın bölümleri, roman türleri ve özellikleri nelerdir?

Edebiyatımızda İlk Hikayeler:

 • İlk Hikâye Örneği- Letaif-i Rivayat – Ahmet Mithat Efendi -1870
 • Batılı Anlamda İlk Hikâye Denemesi – Küçük Şeyler- Sami Paşazade Sezai – 1892
 • İlk Naturalist Eser – Zehra – Nabizade Nazım

Edebiyatımızdaki diğer ilkler:

 • Edebiyatımızda İlk Fabl Örneği – Harname – Şeyhî
 • Edebiyatımızda Batılı Anlamda İlk Fabl Örneği – Eşek İle Tilki Hikâyesi – Şinasi
 • İlk Makale Örneği – Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi -Şinasi – 1860
 • İlk Eleştiri Örneği – Namık Kemal – 1866
 • Edebiyatımızdaki En Önemli Gezi Yazısı Örneği -Seyahatname – Evliya Çelebi
 • Edebiyatımızda Günlük Terimini İlk Kullanan- Falih Rıfkı Atay
 • İlk tezkire – Mecalisü’n-Nefais – Ali Şir Nevaî
 • Anadolu Sahasında Yazılan İlk Tezkire – Heşt Behişt- Edirneli Sehî Bey
 • İlk Söylev (Nutuk) – Orhun Abideleri
 • İslâmî Dönem Türk Edebiyatı İlk Yazılı Eser – Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacib
 • Edebiyatımızda İlk Mesnevi Örneği – Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacib
 • Edebiyatımızda Aruzla Yazılan İlk Eser – Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacib
 • Edebiyatımızda İlk Siyasetname Örneği – Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacib
 • Batı Etkisindeki Türk Edebiyatında Bilinçli İlk Temsilcisi – Şinasi
 • Edebiyatımızda İlk Özel Gazeteyi Çıkaran, Noktalama İşaretlerini İlk Kullanan Sanatçı – Şinasi
 • Fransızca’dan İlk Şiir Çevirileri Yapan ve İlk Folklor İncelemesi Çalışmaları Yapan Sanatçı – Şinasi
 • Edebiyatımızdaki İlk Atasözleri Derlemesi – Durub-ı Emsal-i Osmaniye – Şinasi • İlk Tiyatro Eseri – Şair Evlenmesi – Şinasi (1860 – Tercüman-ı Ahval’de yayınlandı)
 • Heceyle Yazılan İlk Manzum Tiyatro Eseri- Eşber- Abdülhak Hamit Tarhan (1880’lerde yazılmış, II. Meşrutiyet’ten sonra sahnelenmiştir)
 • İlk Bibliyografya – Keşfu’z-Zünun – Kâtip Çelebi
 • İlk Hamse Sahibi – Ali Şir Nevaî
 • İlk Resmî Türkçe Gazete – Takvim-i Vakayi – 1831
 • İlk Yarı Resmi Türkçe Gazete – Ceride-i Havadis -1832
 • İlk Özel Türkçe Gazete – Tercüman-ı Ahval – 1860
 • İlk Hatıra Kitabı – Babürnâme – Babürşah – 16.yy.

 • İlk Mizah Dergisi – Diyojen – Teodor Kasap
 • İlk Şiir Antolojisi – Harabat – Ziya Paşa
 • İlk Mensur Şiir Örnekleri – Mensur Şiirler – Halit Ziya Uşaklıgil
 • İlk Edebî Bildiriyi Yayımlayan Topluluk – Fecr-i Ati Topluluğu
 • İlk Yazılı Edebî Metin ve Türk Adının Geçtiği İlk Metin – Göktürk Yazıtları
 • Sahnelenen İlk Tiyatro Eseri – Vatan Yahut Silistre -Namık Kemal
 • Türk Dilinin İlk Sözlüğü ve İlk Dilbilgisi Kitabı -Divanü Lügati’t-Türk – Kâşgarlı Mahmut
 • İlk Türkçe Sözlük – Kamus-ı Türkî – Şemsettin Sami
 • İlk Edebiyat Tarihçimiz – Abdulhalim Memduh Efendi
 • Batılı Anlamda İlk Edebiyat Tarihçimiz – Mehmet Fuat Köprülü
 • Türkçe’nin İlk Dilbilgisi Kitabı – Sarf-ı Türkî – Süleyman Paşa
 • İlk Uyarlama Tiyatro Eserinin Yazarı – Ahmet Vefik Paşa (Zor Nikâh, Zoraki Tabip)
 • İlk Alfabemiz – Göktürk Alfabesi
 • İlk Kadın Romancımız – Fatma Aliye Hanım
 • Edebiyatımızda Milli Edebiyatın Açılmasına öncülük eden – Mehmet Emin Yurdakul
 • Edebiyatımızda İlk Kafiyesiz Şiir Denemesi-Validem – Abdulhak Hamit Tarhan
 • İlk Türk Destanı – Alp Er Tunga Destanı
 • Süslü Nesrin İlk Temsilcisi – Sinan Paşa
 • Kurtuluş Savaşını Doğrudan İşleyen Romanımız- Ateşten Gömlek – Halide Edip Adıvar
 • İlk Divan Şairimiz – Hoca Dehhanî
 • Dilde Sadeleşmeyi Savunan ilk Yayın Organı – Genç Kalemler
 • Edebiyatımızda Epik Tiyatronun Kurucusu – Haldun Taner
 • İlk Köy Şiiri Örneği – Köylü Kızların Şarkısı – Muallim Naci
 • Edebiyatımızda ilk Çocuk Şiiri Örnekleri – Şermin -Tevfik Fikret
 • İlk Didaktik Eser Örneği – Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacib
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Kurulan ilk Edebî Topluluk – Yedi Meşaleciler
 • Hece ile Yazılan ilk Manzum Tiyatro Örneği – Binnaz – Yusuf Ziya Ortaç
 • Edebiyatımızda Yayımlanan ilk Ortak Kitap – Yedi Meşale
 • Edebiyatımızda Yayımlanan İkinci Ortak Kitap – Garip
 • İlk Pastoral Şiir Örneği – Sahra – Abdulhak Hamit Tahran
 • Aruzu Türkçe’ye Uyarlayan İlk Şair – Tevfik Fikret
 • İlk Röportaj örneği – Rüya – Ziya Paşa
 • Tasavvuf Edebiyatının Kurucusu ve Bu Yönde şiirler Yazan İlk Şair – Hoca Ahmet Yesevi
 • Bilinen İlk Türk Şair – Aprınçor Tigin
 • Bilinen ilk Türk Yazar -Yollug Tigin
 • İlk Epik Tiyatro örneği – Keşanlı Ali Destanı- Haldun Taner
 • İlk Dergi örneği – Mecmua-ı Fünun – Münif Paşa-1861
 • Batılı anlamda İlk Günlük Örneği- Seyahat Jurnali- Direktör Ali Bey
 • Türkî-i Basit Akımının Öncüsü – Aydınlı Visali -15.y.y.
 • Türkî-i Basit Akımının En güçlü Temsilcileri – Edirneli Nazmi ve Tatavlalı Mahremi
 • Sebk-i Hindi Akımının En Güçlü Temsilcisi – Şeyh Galip-18.yy.
 • İlk fıkra yazarımız- Ahmet Rasim

Dünya Edebiyatında İlkler
 • Dünya Edebiyatında Hikâye Türünün ilk Örneği -Decameron Öyküleri – G. Boccacio
 • Dünya Edebiyatında Deneme Türünün ilk Örneği- Denemeler – Montaigne
 • Dünya Edebiyatında İlk Modern Roman Örneği- Don Kişot – Cervantes
 • Dünya Edebiyatında ilk Realist Roman Örneği –Mademe Bovary – Gustave Flaubert
 • Dünyanın Bilinen İlk DestanıGılgamış Destanı -Sümerler
 • Komedi Türünün ilk Temsilcisi – Aristofanes
 • Trajedi Türünün ilk Temsilcisi – Aiskylos
 • Bilinen ilk Fabl Örneği – Pança Tantra (Kelile ve Dimne) – Hint Edebiyatı
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 24 Ocak 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın