Hat Nedir? Hat Sanatı Nedir?

yorumsuz
3.063

Hat Nedir? Hat Sanatı Nedir?

Hat kelime anlamı olarak, yazı ve çizgi anlamlarını taşımaktadır. Belirlenmiş olan estetik kurallara bağlı kalarak yazı yazma sanatı olarak ta açıklanabilir. Hat Sanatı da “güzel yazı yazma sanatı”dır. Hat sanatı görsel sanatlardan bir sanattır. Hat Sanatının asıl ismi ya da ilk ismi, “Hüsn-i Hatt”tır. Hat sanatının Batı kültüründeki karşılığı kaligrafi olarak adlandırılmaktadır.



Hat Sanatına çağdaş bir örnek: Kaşem Güzeli'nden (Kuddusi Doğan'dan) alınmıştır.
Hat Sanatına çağdaş bir örnek: Kaşem Güzeli’nden (Kuddusi Doğan’dan) alınmıştır.

İslam toplumlarının tamamı tarafından beğeni ile takip edilen Hat Sanatı, bu sanatı icra eden veya etmeyen herkes tarafından büyük ilgi ile izlenmektedir. Hat Sanatını gerçekleştiren ustalar eserlerinde ruhlarının yansımasını resmederler. İçlerinden gelen güzellikleri, duyguları, düşünceleri kalem ile kâğıtta bir araya getirirler. Çünkü güzel yazı yazma çabası İnancın bir gereği ve ilk olarak Kur’an-ı Kerim’i yazıya geçirme ile ortaya çıkmış, zamanla bir sanat halini almıştır.

Yazı, İslam medeniyetinin en gözde sanatıdır. Kur’an’ı şanına yaraşır bir güzellikte ve göze hitap edecek bir şekilde yazma arzusu, yazının öne çıkmasının esas sebebidir.

Arap harfleriyle yazılan ilk kitap, Kur’an-ı Kerim’dir. İslamiyet’in farklı coğrafyalara yayılmasından sonra Arapça, sadece Araplara ait bir dil olmaktan çıkıp Müslümanların ortak değeri hâline gelmiştir. Bundan dolayı İslam yazısı adını almıştır.

Hat sanatının en güzel örnekleri Mushaflarda görülür. Kitaplar, hilyeler, levhalar ve fermanlarda da hat sanatı uygulanmıştır. Mimari tezyinatında ise ağaç, deri, seramik, maden, kumaş, takı, silah vb. gibi estetik nesnelerde farklı karakterlerde sanatlı yazılar görmek mümkündür. Camilerdeki büyük levhalar ve kuşak yazıları, mimari yapılarda ve mezar taşlarında görülen kitabeler de hat sanatının seçkin örnekleridir.

Yazı, Müslüman sanatkârlar eliyle geliştirilerek yeni biçimler ve isimler almıştır. İslam yazısında ilk önemli değişiklikler, Yakut el-Mustasımi tarafından gerçekleştirilmiştir. Aklam-ı Sitte yani altı çeşit yazı denilen muhakkak, reyhani, sülüs, nesih, tevki ve rik’ayı esas ölçülerine kavuşturmuştur. Yakut’tan sonra hat sanatı, hattatlar tarafından İslam ülkelerine yayılmıştır.

Osmanlı hat sanatı, yazının en güçlü temsilcisi olmuştur. Osmanlı hat sanatının kurucusu kabul edilen Amasyalı Şeyh Hamdullah, Yakut’un yazılarına kendi estetik anlayışını da eklemiş ve yazıda klasik dönemin öncüsü olmuştur. Ahmed Şemseddin Karahisari ve Hafız Osman ise Osmanlı hat sanatını zirveye taşımışlardır. Hafız Osman hattıyla yazılan Kur’an-ı Kerim’ler kolay ve akıcı stili nedeniyle yüzyıllar boyunca İslam coğrafyasının her tarafında tercih edilmiştir.



Hat sanatında simetrik yazılan yazılara müsenna ya da aynalı yazı; talebe için hocası tarafından  hazırlanan, yazının ölçülerini gösteren yazı albümlerine meşk murakkaı; hattatların el ustalığını kaybetmemek için yaptıkları çalışmalara karalama denir. Sultan ve devletin ileri gelenlerinden oluşan saray, hat sanatının desteklendiği en önemli kurumdu. Ayrıca Osmanlı sultanları arasından önemli hattatlar yetişmiştir. II. Bayezid, IV. Murad, II. Mustafa, III. Ahmed, II. Mahmud, Abdülmecid ve Mehmed Reşad hattat sultanların önde gelenleridir.

Hüsnühat sanatının seçkin örnekleri, dünyanın önemli müzelerinin nadir parçalarındandır.
Günümüzde hat sanatı yeniden önem kazanmış, Müslüman olmayanların da ilgi gösterdiği bir
canlanma dönemine girmiştir.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Sevgili Açık Liseli Arkadaşlar, Açık Lise Sınav Soruları ve Testleri yenilenen sitemizle ve Aralık 2018 sınav soruları dahil olarak yeniden yayına başlamıştır. KR Açık Lise: AçıkLiseSınavSoruları.com ve AçıkTercih.Com

Ücretsiz Online TYT Deneme Sınavı:


Etiketler: , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 15 Mart 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın