Dil Bilgisi


Dil Bilgisi: Fiilde Çatı

Dil Bilgisi: Fiilde Çatı

Dil Bilgisi: Fiilde Çatı Fiillerin nesnelerine ve öznelerine göre aldıkları biçime “çatı” denir. Çatı, fiil kök ya da gövdelerine getirilen çatı ekleriyle oluşur. Uyarı: Çatı..
TDE Konu Anlatımı4 Ekim 2019
Dil Bilgisi: Fiil (Eylem)

Dil Bilgisi: Fiil (Eylem)

Dil Bilgisi: Fiil (Eylem) Bir eylemi, bir durumu veya bir oluşu anlatan kelimelere fiil (eylem) denir. Fiiller kip (zaman) ve kişi (şahıs) eklerini alarak çekimlenir. Örnek:..
TDE Konu Anlatımı4 Ekim 2019
Dil Bilgisi: Zamirler (Adıllar)

Dil Bilgisi: Zamirler (Adıllar)

Dil Bilgisi: Zamirler (Adıllar), Kelime Hâlindeki Zamirler, Ek Hâlindeki Zamirler, Yapıları Bakımından Zamirler Zamirler (Adıllar): Zamirler; adların yerlerini tutan, kişileri ve nesneleri temsil veya işaret ederek karşılayan kelimelerdir. Varlıkları..
TDE Konu Anlatımı4 Ekim 2019
Dil Bilgisi: Sıfatlar

Dil Bilgisi: Sıfatlar

Dil Bilgisi: Sıfatlar Sıfatlar (Ön Adlar) Sıfatlar; isimleri, isimden önce gelerek nitelik veya nicelik yönünden tamamlarlar. Sayı, renk, işaret, soru yönlerinden tamamlayan onları niteleyen ve..
TDE Konu Anlatımı21 Eylül 2019
Dil Bilgisi

Dil Bilgisi

Dil Bilgisi Dilin kültürel, coğrafi veya siyasal sebeplerden ötürü ait olduğu dilden farklı biçimde gelişmiş aşağıda belirttiğimiz gibi kolları vardır. Bunlar sıkça birbirine karıştırdığımız bir..
TDE Konu Anlatımı19 Eylül 2019