Açık lise türk dili ve edebiyatı konu özeti


Roman

Roman

Roman nedir, türleri nelerdir, romanın yapı unsurları nelerdir? Roman Türünün Genel Özellikleri Roman, hem bir tür hem de bir anlatım biçimidir. Yaşanmış ya da yaşanabilir..
Türk Dili ve Edebiyatı4 Ekim 2019
Dil Bilgisi: Sıfatlar

Dil Bilgisi: Sıfatlar

Dil Bilgisi: Sıfatlar Sıfatlar (Ön Adlar) Sıfatlar; isimleri, isimden önce gelerek nitelik veya nicelik yönünden tamamlarlar. Sayı, renk, işaret, soru yönlerinden tamamlayan onları niteleyen ve..
TDE Konu Anlatımı21 Eylül 2019
Fabl ve Mesnevi

Fabl ve Mesnevi

Fabl ve Mesnevi Sonunda ders verme amacı güden, güldüren, düşündüren ve genellikle manzum öykülerdir. İnsana ait bir özelliğin insan dışında bir varlığa verilmesi esastır. Fablların..
TDE Konu Anlatımı21 Eylül 2019
Masallar: Konu, Yapı Unsurları ve Masal Planı

Masallar: Konu, Yapı Unsurları ve Masal Planı

Masallar: Konu, Yapı Unsurları ve Masal Planı Masallarda Konu Masallarda genellikle iyilik-kötülük, doğruluk-haksızlık, adalet-zulüm, alçak gönüllülük-kibir gibi karşıt durumları simgeleyen kişilerin mücadeleleri; ulaşılması zor hedeflere..
TDE Konu Anlatımı21 Eylül 2019
Hikâye/Öykü

Hikâye/Öykü

Hikâye/Öykü Gerçeği veya gerçeğe yakın bir olayı anlatan kısa, mensur(düz yazı) şeklindeki anlatılara denir. Hikâyeyi diğer anlatı türlerinden ayıran birkaç özelliği şudur: Kısadır. Yalın bir..
TDE Konu Anlatımı19 Eylül 2019
Dil Bilgisi

Dil Bilgisi

Dil Bilgisi Dilin kültürel, coğrafi veya siyasal sebeplerden ötürü ait olduğu dilden farklı biçimde gelişmiş aşağıda belirttiğimiz gibi kolları vardır. Bunlar sıkça birbirine karıştırdığımız bir..
TDE Konu Anlatımı19 Eylül 2019
Metin Türleri

Metin Türleri

Metin Türleri Öncelikle tür nedir bunu görelim: Edebiyat eserlerinin biçimlerine, teknik özelliklerine ve konularına göre ayrıldığı çeşitlere “tür” denir. İlk Çağ edebiyatına destanlar, efsaneler, şiir,..
TDE Konu Anlatımı18 Eylül 2019
Edebiyat nedir?

Edebiyat nedir?

Edebiyat nedir? Edebiyatın ortak bir tanımını yapamasak da iki yönden ele alabiliriz: edebiyat sanatı ve edebiyat bilimi. Edebiyat sanatı, unsurların estetik haz uyandıracak şekilde anlatılmasıdır...
TDE Konu Anlatımı18 Eylül 2019