Açık lise türk dili ve edebiyatı konu özeti


Gezi

Gezi

Gezi Edebi bir tür olarak gezi nedir? Evliya Çelebi, gördüğü bir rüya üzerine gezmeye başlamış ve elli bir yıl süren seyahati sonunda “Seyahatname” adını taşıyan..
TDE Konu Anlatımı20 Ekim 2019
Haber

Haber

Haber Bir yazı türü olarak haber nedir? Bir olay ya da olgu üzerine edinilen bilgiye haber, bu bilgileri vermek için hazırlanan metinlere ise haber yazısı..
TDE Konu Anlatımı20 Ekim 2019
Anı ( Hatıra)

Anı ( Hatıra)

Anı ( Hatıra) Anı ( Hatıra), tanınmış kişilerin yaşamları içinde olup biten olayları çekici üslupla kaleme almalarından doğan yazı türüdür. Anı yazarı anlattığı olayları bizzat..
TDE Konu Anlatımı20 Ekim 2019
Tiyatro

Tiyatro

Tiyatro Geleneksel Türk Tiyatrosu Geleneksel Türk tiyatrosu, kökeni eski inanç ve geleneklere dayanan modern tiyatronun dışında kalan göstermelik türlere verilen addır. Bu başlık altında Karagöz,..
TDE Konu Anlatımı20 Ekim 2019
Dil Bilgisi: Cümle Çeşitleri

Dil Bilgisi: Cümle Çeşitleri

Dil Bilgisi Cümle Çeşitleri Cümleler; yükleminin türüne ve yerine, anlamlarına, oluşturulma biçimlerine göre çeşitlere ayrılır: Yüklemine Göre Cümleler Öge Dizilişine Göre Cümleler Anlamına Göre Cümleler Yapısına..
TDE Konu Anlatımı20 Ekim 2019
Realizm

Realizm

Realizm Realizm 19. yüzyılın ikince yarısında Fransa’da romantizme tepki olarak ortaya çıkmış bir edebiyat akımıdır. Daha çok roman ve hikâyede başarılı olan realizm, 1857’de yayımlanan..
TDE Konu Anlatımı20 Ekim 2019
Romantizm

Romantizm

Romantizm Romantizm, 18.yy’ın sonlarında başlayıp 19.yy’ın ortalarına kadar devam eden ve klasisizme tepki olarak ortaya çıkan bir edebiyat akımıdır. Romantizm, aklı ve sağduyuyu ön plana..
TDE Konu Anlatımı20 Ekim 2019
Roman

Roman

Roman Romanda olay zinciri içinde yaşayan, bu olayları yaratan, bunlardan etkilenen, toplumsal durumlara göre belirli tavırlara, eylemlere duygulara yönelen kişiler anlatılır. Roman Avrupa’da sözlü edebiyattaki..
TDE Konu Anlatımı20 Ekim 2019
Efsane

Efsane

Efsane Efsane; kişi, yer ve olayları konu alan, inandırıcılık özelliğine sahip olmakla birlikte olağanüstülüklere yer veren kaynaklarını genellikle geçmişten alan kısa ve anonim anlatılardır. Hayalî..
TDE Konu Anlatımı11 Ekim 2019
Destanlar

Destanlar

Destanlar Dünyaca tanınan Fin destanı Kalevala, Elias Lönnrot (Elyas Lönrot) tarafından Fin kabileleri arasından derlenmiştir. Eserde doğaya karşı uğraş veren kuzey insanları, onların aile erdemleri,..
TDE Konu Anlatımı11 Ekim 2019
Dil Bilgisi: İsim Tamlamaları

Dil Bilgisi: İsim Tamlamaları

Dil Bilgisi: İsim Tamlamaları En az iki tane ismin oluşturduğu tamlamalardır. Bu tamlamalarda birinci isim “tamlayan’’ ikinci isim ise “tamlanan’’ adını alır. Tamlayan ilgi ekini, tamlanan..
TDE Konu Anlatımı11 Ekim 2019
Şarkı

Şarkı

Şarkı Divan şiirine Türklerin kazandırdığı, halk edebiyatındaki türkü ve koşmadan esinlenerek oluşturdukları nazım şeklidir. Dörtlüklerle yazılan bu nazım şeklinin bentlerle yazılan şekilleri de vardır. Bent..
TDE Konu Anlatımı11 Ekim 2019
Divan Edebiyatı

Divan Edebiyatı

Divan Edebiyatı Divan edebiyatı, Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden sonra 13. yüzyıldan itibaren Anadolu’da İslam etkisinde gelişen ve 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yerini Batı etkisinde..
TDE Konu Anlatımı11 Ekim 2019
Âşık Tarzı Türk Halk Şiiri

Âşık Tarzı Türk Halk Şiiri

Âşık Tarzı Türk Halk Şiiri yüzyıldan itibaren Anadolu’da âşık denen kişilerce ortaya konan, kendine özgü biçim ve içeriği olan halk edebiyatı koludur. Âşık edebiyatı, İslâmiyet’ten..
TDE Konu Anlatımı11 Ekim 2019