Koruyucu Sağlık Hizmetleri Nelerdir?

Koruyucu Sağlık Hizmetleri Nelerdir?

Kişinin ve toplumun sağlığının korunup geliştirilmesi için kişiye ve çevreye yönelik olarak alınacak tedbirlerin tümünü ifade eder. Koruyucu sağlık hizmetleri çok geniş kapsamlı bir hizmet türüdür. Toplumda hastalık ihtimali azaltılırsa bütün toplum üyeleri bundan yararlanır. Koruyucu sağlık hizmetleri bu niteliğinden dolayı diğer sağlık hizmetlerine oranla daha ekonomiktir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanması kişiye ve çevreye yönelik olarak iki ana gruba ayrılmaktadır.

Kişiye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri kişileri, dolayısıyla toplumu hastalıklara karşı dirençli ve güçlü kılmayı, hastalanmaları hâlinde ise erken dönemde teşhis ve tedavi etmeyi sağlayan hizmetlerdir. Bunlar;

  • Hastalıkların erken tanı ve tedavisi,
  • Kişisel sağlık düzeyini yükseltme (kişisel hijyen, beslenme vb.),
  • Yeterli ve dengeli beslenme,
  • Aile planlaması,
  • Bağışıklama,
  • Sağlık eğitimi,
  • İlaçla korumadır.

Kişiye yönelik sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sağlık kurumları aracılığı ile sağlık personeli tarafından yapılır.

Çevreye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri çevrede sağlığı olumsuz etkileyecek etmenleri zararsız hâle getirmeyi ya da yok etmeyi amaçlayan uygulamaları kapsar. Genel olarak çevre sağlığı hizmeti olarak bilinen bu hizmetler; yeterli düzeyde temiz hava ve su temini, katı, sıvı ve tehlikeli atıkların sağlığa uygun şekilde uzaklaştırılması ve imhası, haşere ve kemirgenlerle mücadele, gıda hijyeninin sağlanması, atık su ve kanalizasyon sisteminin  kurulması, gürültü kirliliğinin önlenmesi, radyasyon güvenliği, işçi sağlığı ve iş güvenliği, ses ve ışık kirliliğinin önlenmesi vb. hizmetleri kapsamaktadır. Çevreye yönelik olan koruyucu sağlık hizmetleri farklı kurumlar (Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyeler vb.) ve meslek grupları (çevre mühendisi, kimyager, veteriner hekim, gıda mühendisi vb.) tarafından gerçekleştirilir.

Koruyucu sağlık hizmetleri; birincil koruma, ikincil koruma ve üçüncül koruma olmak üzere üç ana basamakta gerçekleştirilir.

Birincil koruma

Birincil korumada, kişinin hastalıklara yakalanması önlenmeye çalışılır. Bu amaçla yapılan aşılama, aile planlaması, genetik danışma ve sağlık eğitimi hizmetleri gibi uygulamalar birincil korumayı kapsar.

İkincil koruma
İkincil koruma, birincil koruma hizmetlerinin yetersiz kalması durumlarında uygulanır. İkincil koruma, hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce veya bu belirtilerin hafif olduğu dönemde teşhis edilerek gereken tedavinin yapılmasına yönelik çalışmalardır. İkincil koruma önlemlerinde erken tanı, sağlık taramaları, alan araştırmaları, uygun tedavi ve sakatlığı azaltma çalışmaları sayılabilir.

Üçüncül koruma

Üçüncül korumada, hastalıkların olumsuz sonuçlarının sınırlandırılması ve sakatlıkların önlenmesi için yapılan çalışmalardır. Hastalık sonrasında oluşabilecek bedensel engelli olma hâli ve işlev kayıplarının en aza indirilmesi için alınacak önlemler de üçüncül koruma uygulamalarıdır. Örneğin diyabeti olan kişide göz komplikasyonlarının engellenmesi için verilen hizmetler üçüncül koruma kapsamında yer alır.

Açık Lise Sağlık Bilgisi 1 Online Test 1

Açık Lise Sağlık Bilgisi 1 Online Test 2

Açık Lise Sağlık Bilgisi 1 Online Test 3

Açık Lise Sağlık Bilgisi 1 Online Test 4

Açık Lise Sağlık Bilgisi 1 Online Test 5

Açık Lise Sağlık Bilgisi 2 Online Test 1

Açık Lise Sağlık Bilgisi 2 Online Test 2

Açık Lise Sağlık Bilgisi 2 Online Test 3

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 15 Mayıs 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın