Son Eklenen Konular
FIKRA (KÖŞE YAZISI)

FIKRA (KÖŞE YAZISI)

FIKRA (KÖŞE YAZISI) Fıkra nedir? Fıkra, gazete ve dergilerin belirli sütunlarında yayımlanan başlıklı, imzalı yazılara fıkra denir. Güncel, siyasal ve toplumsal sorunları ele alır ve..
TDE Konu Anlatımı19 Aralık 2019
SOHBET

SOHBET

SOHBET CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEMDE SOHBET Bir konuda derinleşmeden bilgi veren, yazarın kendi düşünce ve görüşlerini okurlara aktarmaya yarayan, konuşma tarzındaki yazılara sohbet denir. Yazar, karşılıklı..
TDE Konu Anlatımı19 Aralık 2019
MAKALE

MAKALE

MAKALE Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir gerçeği ortaya koymak, bir tezi kanıtlamak veya bir düşünceyi savunmak amacıyla yazılan yazılara denir. Temel ögesi fikirdir bu..
TDE Konu Anlatımı19 Aralık 2019
TÜRK DÜNYASI EDEBİYATINDA ŞİİR

TÜRK DÜNYASI EDEBİYATINDA ŞİİR

TÜRK DÜNYASI EDEBİYATINDA ŞİİR Bugün yeryüzünde yedi bağımsız devlet, on muhtar cumhuriyet, üç muhtar vilâyet olmak üzere kırk iki ayrı coğrafyada Türkçe konuşulmaktadır. Belirlemelere göre,..
TDE Konu Anlatımı19 Aralık 2019
CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE ŞİİR

CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE ŞİİR

CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE ŞİİR Beş Hececiler Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında millî edebiyat anlayışını yansıtan şiirler yazdılar. Sade bir Türkçe ve hece ölçüsüyle etkileyici şiirler yazdılar. Cumhuriyet..
Uncategorized19 Aralık 2019
SAF ŞİİR ANLAYIŞI

SAF ŞİİR ANLAYIŞI

SAF ŞİİR ANLAYIŞI Saf şiir anlayışı, şiirde dili her şeyin üstünde tutan sembolist estetikten hareketle ortaya çıkmıştır. Batı edebiyatında Paul Valery (Pol Valeri), Stephane Mallerme..
TDE Konu Anlatımı19 Aralık 2019
TANZİMAT DÖNEMİ’NDE ŞİİR

TANZİMAT DÖNEMİ’NDE ŞİİR

TANZİMAT DÖNEMİ’NDE ŞİİR Tanzimat Dönemi’nde şiir konularında değişiklik olmuş ancak teknik bakımdan divan şiirinden çok ayrılamamıştır. Divan şiirindeki parça bütünlüğü yerine konu bütünlüğü esas alınmıştır...
TDE Konu Anlatımı19 Aralık 2019
CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE HİKÂYE

CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE HİKÂYE

CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE HİKÂYE (1923-1940) Cumhuriyetin ilk yıllarında Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Reşat Nuri Güntekin hikâye yazmışlardır. Reşat Nuri Güntekin; Tanrı Misafiri, Sönmüş..
TDE Konu Anlatımı19 Aralık 2019