Son Eklenen Konular
Efsane

Efsane

Efsane Efsane; kişi, yer ve olayları konu alan, inandırıcılık özelliğine sahip olmakla birlikte olağanüstülüklere yer veren kaynaklarını genellikle geçmişten alan kısa ve anonim anlatılardır. Hayalî..
TDE Konu Anlatımı11 Ekim 2019
Destanlar

Destanlar

Destanlar Dünyaca tanınan Fin destanı Kalevala, Elias Lönnrot (Elyas Lönrot) tarafından Fin kabileleri arasından derlenmiştir. Eserde doğaya karşı uğraş veren kuzey insanları, onların aile erdemleri,..
TDE Konu Anlatımı11 Ekim 2019
Dil Bilgisi: İsim Tamlamaları

Dil Bilgisi: İsim Tamlamaları

Dil Bilgisi: İsim Tamlamaları En az iki tane ismin oluşturduğu tamlamalardır. Bu tamlamalarda birinci isim “tamlayan’’ ikinci isim ise “tamlanan’’ adını alır. Tamlayan ilgi ekini, tamlanan..
TDE Konu Anlatımı11 Ekim 2019
Şarkı

Şarkı

Şarkı Divan şiirine Türklerin kazandırdığı, halk edebiyatındaki türkü ve koşmadan esinlenerek oluşturdukları nazım şeklidir. Dörtlüklerle yazılan bu nazım şeklinin bentlerle yazılan şekilleri de vardır. Bent..
TDE Konu Anlatımı11 Ekim 2019
Divan Edebiyatı

Divan Edebiyatı

Divan Edebiyatı Divan edebiyatı, Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden sonra 13. yüzyıldan itibaren Anadolu’da İslam etkisinde gelişen ve 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yerini Batı etkisinde..
TDE Konu Anlatımı11 Ekim 2019
Âşık Tarzı Türk Halk Şiiri

Âşık Tarzı Türk Halk Şiiri

Âşık Tarzı Türk Halk Şiiri yüzyıldan itibaren Anadolu’da âşık denen kişilerce ortaya konan, kendine özgü biçim ve içeriği olan halk edebiyatı koludur. Âşık edebiyatı, İslâmiyet’ten..
TDE Konu Anlatımı11 Ekim 2019
Anonim Halk Şiiri

Anonim Halk Şiiri

Anonim Halk Şiiri Halkın içinde ortaklaşa bir şekilde oluşturulan anonim ürünleri içeren edebiyattır. Bu edebiyatta mâni, türkü, bilmece, ninni, ağıt gibi kimin tarafından oluşturulduğu bilinmeyen..
TDE Konu Anlatımı11 Ekim 2019
Dinî-Tasavvufi (Tekke) Halk Edebiyatı

Dinî-Tasavvufi (Tekke) Halk Edebiyatı

Dinî-Tasavvufi (Tekke) Halk Edebiyatı Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra 12. yüzyılda Türkistan’da Ahmet Yesevî ile başlayan halk edebiyatı koludur. 13. yüzyılda şeyhler tekkelerini kurmuş, Mevlevilik ve..
TDE Konu Anlatımı11 Ekim 2019
İslâmiyet Öncesi Türk Edebiyatı

İslâmiyet Öncesi Türk Edebiyatı

İslâmiyet Öncesi Türk Edebiyatı İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı Türklerin İslâmiyet’i kabulünden önceki dönemlerde oluşturdukları edebiyata verilen isimdir. Sözlü Edebiyat Dönemi: Eski Türk topluluklarının sığır, şölen..
TDE Konu Anlatımı11 Ekim 2019
Dil Bilgisi

Dil Bilgisi

Dil Bilgisi: Fiilimsiler Belirli eklerle fiillerden türeyen; isim, sıfat ve zarf olarak kullanılabilen kelimelere fiilimsi (eylemsi) denir. Fiilimsiler bazı yönlerden fiillere benzer ancak çekime girmez...
TDE Konu Anlatımı11 Ekim 2019
Halk Hikâyeleri

Halk Hikâyeleri

Halk Hikâyeleri Gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı uzun soluklu edebî türdür. Âşıklar tarafından nazım-nesir karışık bir ifade ile anlatılarak nesilden nesile aktarılan anonim..
TDE Konu Anlatımı11 Ekim 2019
Mantıku’t-Tayr (Gülşennâme)

Mantıku’t-Tayr (Gülşennâme)

Mantıku’t-Tayr (Gülşennâme) – Gülşehrî’nin “Mantıku’t-Tayr”adlı eseri, Feriduddin Attar’ın aynı adlı eserinden çeviridir. –  Gülşehrî eserini Türkçenin gücünü ölçmek için yazmıştır. O hemen her bendin sonunda..
TDE Konu Anlatımı11 Ekim 2019
Mesnevi

Mesnevi

Mesnevi – İran edebiyatından alınmış bir nazım biçimidir. – Beyitlerden oluşan bu nazım biçiminde uyak örgüsü aa, bb, cc … şeklindedir. – Beyit sayısı sınırsız..
TDE Konu Anlatımı11 Ekim 2019