Kanun önünde eşitlik nedir?

Kanun önünde eşitlik ilkesi nedir?

Hukuk devleti olmanın en önemli gereklerinden biri “kanun önünde eşitlik“tir. (Daha detaylı bilgi isteyenler için: Hukuk devleti nedir ve hukuk devleti olmanın gerekleri nelerdir?Kanun önünde eşitlik veya hukuksal eşitlik, bireylerin birer hukuksal kişilik olmaları nedeniyle yasa önünde eşitliklerini anlatan ilke. Özellikle çoğulcu demokrasilerde gelişmiş bir kavramdır. Yasalar herkes için toplum içindeki yeri, ekonomik gücü, toplumsal kökeni, cinsiyeti gözetilmeden, herhangi bir ayrım yapılmadan düzenlenip uygulanır.

1982 Anayasası’nın 10. maddesi “Kanun Önünde Eşitlik” ilkesini düzenlemiştir:
Aynı durumda olan herkes için eşit yasa çıkarmak, yasa koyucunun adaletini gösterir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 7.maddesinde ise “Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir. Herkesin bu Bildirgeye aykırı her türlü ayrım gözetici işleme karşı ve böyle işlemler için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.” şeklinde ifade edilmiştir.

Kanun önünde eşitlik aynı zamanda liberalizmin temel ilkelerinden biridir.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 4 Ocak 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın