Sıklık Zarfları Frequency Adverbs

İngilizcede Sıklık Zarfları, Frequency Adverbs, never seldom sometimes often always nedir?

Sıklık zarfları nedir? Bir işi ne sıklıkta yada ne kadar ara ile yaptığımızı belirtmek için sıklık zarflarını kullanırız. Bazen, sık sık, ara sıra, daima, genellikle, binde bir, asla gibi ifadeler sıklık zarflarını işaret eder. İşte bu zarflara adverbs of frequency denir. Frequency Adverbs (Sıklık zarfları) genellikle simple present tense ile kullanılmasına rağmen diğer zamanlarla da kullanılabilir. Frequency adverbs konu anlatımı ve frequency adverbs örneklerini aşağıda göreceksiniz.

Açık Lise İngilizce 1 Sıklık Zarfları Frequency Adverbs Konusu ile İlgili Soruların Yer Aldığı Online Testler için tıklayın!

Açık Öğretim Lisesi İngilizce 6 Test 5 örnek soru 17 için tıklayın!

Sıklık zarfları nelerdir? Öncelikle en çok kullanılan sıklık zarflarına bir göz atalım.

FREQUENCYADVERB OF FREQUENCYTURKISHEXAMPLE SENTENCE
100%alwaysdaima, her zamanI always go to bed before 11pm.
90%usuallyçoğunluklaI usually walk to work.
80%normally / generallygenellikleI normally go to the gym.
70%often / frequentlysık sıkI often surf the internet.
50%sometimesbazenI sometimes forget my wife’s birthday.
30%occasionallyara sıraI occasionally eat junk food.
10%seldom / rarelynadirenI seldom read the newspaper.
5%hardly everhemen hemen hiçI hardly ever drink alcohol.
0%neveraslaI never swim in the sea.

Sıklık zarflarının cümle içindeki yeri

Sıklık zarfları esas fiilden önce kullanılır.

 • Subject + adverb + main verb
 • I always remember to do my homework.
 • He normally gets good marks in exams.

Cümlede “to be” fiili varsa sıklık zarfı be fiilinden sonra kullanılır.

 • Subject + to be + adverb
 • They are never pleased to see me.
 • She isn’t usually bad tempered.

Cümlede yardımcı fiil kullanıyorsak sıklık zarfı yardımcı fiil ile esas fiilin arasında kullanılır. (have, will, must, might, could, would, can, etc.)

 • Subject + auxiliary + adverb + main verb
 • She can sometimes beat me in a race.
 • I would hardly ever be unkind to someone.
 • They might never see each other again.
 • They could occasionally be heard laughing.

“have to” kullanılan cümlelerde sıklık zarfı “have to” dan önce yer alır.

 • We often have to wait for the bus.

Usually, normally, often, frequently, sometimes, occasionally sıklık zarfları birer cümlenin başında ya da sonunda kullanılabilir. “often” cümlenin sonunda ise genellikle “very” yada “quite” ile birlikte kullanılır.

 • Occasionally, I like to eat Thai food.
 • Sometimes they come and stay with us.
 • I play tennis frequently.
 • He is not angry usually.
 • I don’t talk to him often.
 • Often he walks.
 • He walks quite often.

Always, seldom, rarely, hardly, ever, never sıklık zarfları cümlenin başında yer almaz.

Hardly ever ve never sıklık zarfları pozitif cümlelerde kullanılır. Ancak kullanıldıkları cümleye negatif bir anlam verirler.

 • She hardly ever comes to my parties. (O verdiğim partilere hemen hemen hiç gelmez.)
 • They never say ‘thank you’. (Onlar asla teşekkür etmezler.)

ever sıklık zarfı soru cümlelerinde ve negatif cümlelerde kullanılır veever sıklık zarfı genellikle present perfect tense cümlelerinde kullanılır.

 • Have you ever been to New Zealand?
 • I haven’t ever been to Switzerland. (The same as ‘I have never been Switzerland’).

Sıklık zarflarının olumsuz cümleler içindeki yeri

İngilizce sıklık zarfları olumsuz cümlelerde olumsuzluk eki olan “not” dan sonra gelir.

 • I don’t always get up early.
 • She doesn’t always study very hard.
 • They aren’t always late for class.
 • Suzanne doesn’t usually get involved in politics.
 • It doesn’t often snow here at Christmas.
 • I don’t ever download music from the Internet.
 • Iron supplements aren’t usually necessary for men.
 • Professor Morgan isn’t often at a loss for words.
 • Peter doesn’t usually get up before seven.
 • They don’t always play tennis on Sundays.

Dikkat: frequently, sometimes ve occasionally olumsuzluk ekinden önce gelir.

sometimes don’t want to be with people.
She frequently doesn’t want to study.
They sometimes aren’t ready on time.
She occasionally isn’t polite to the people around.

Bunlara ek olarak bir işin ne sıklıkta yapıldığını aşağıdaki ifadeler ile de anlatabiliriz. Aşağıdaki sıklık zarfları genellikle cümlenin sonunda yer alır ama bu bir kural değildir çünkü bazen cümle başına de gelirler.

 • once a week ( haftada bir kere )
 • twice a day ( günde iki kere )
 • three times a month ( ayda üç kere )
 • every day ( her gün )
 • every other day ( gün aşırı ) gibi sıklık zarfları da vardır.

Açık Lise İngilizce 1 Test 7 Soru 12’ye bakın! 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 30 Mayıs 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın