Seçmeli Derslerin Kredileri İKİ KATINA ÇIKTI, Kodları ve Kitapları Değişti

2020-2021 / 2. Dönem Online Sınavı için ders seçimi başladı. Dikkat: Seçmeli Derslerin Kredileri İKİ KATINA ÇIKTI, Kodları ve Kitapları Değişti.

Ders seçimi ekranı açıldığında 8 – 10 -12 kredilik seçmeli dersler görülüyor. Bu durum bir hata sonucu değil, aşağıdaki tablo seçmeli derslerdeki bu büyük kredi artışının nedenini ve sorumlu olduğunu ders kitaplarını gösteriyor. Bir örnekle durumu açıklayalım. Daha önce Seçmeli Coğrafya 1-2-3-4 şeklinde 4 ayrı Seçmeli Coğrafya dersi vardı. Şimdi sadece Seçmeli Coğrafya 1 ve 2 olarak 2 seçmeli coğrafya dersi var. Tabii artık kredi değerleri 8 oldu ve sorumlu olunan kitaplarda iki kat arttı. Bu durumun pratik sonucu şudur: Artık Seçmeli Coğrafya 1 dersi sınavına hazırlanmak için geçen yıllarda çıkan sorulardan sadece Seçmeli Coğrafya 1 sorularını değil, aynı zamanda Seçmeli Coğrafya 2 sınav sorularını da çözmelisiniz.AÇIK ÖĞRETİM LİSESLERİ SEÇMELİ DERSLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 2020-2021 2. Dönem 25 Mart Online Sınavı

S.DERS ADIKODUKREDİDÖNEMSORUMLU OLACAĞINIZ KİTAPLAR
1SEÇMELİ TARİH 113985SEÇMELİ TARİH 1 DERSİ İÇİN “ TARİH 11 “ DERS KİTABINDAN SORUMLUDUR.
2SEÇMELİ COĞRAFYA 115985SEÇMELİ COĞRAFYA 1 DERSİ İÇİN “ COĞRAFYA 5 ” VE “ COĞRAFYA 6 “ DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR
3SEÇMELİ COĞRAFYA 216087SEÇMELİ COĞRAFYA 2 DERSİ İÇİN “ COĞRAFYA 7 “ VE “ COĞRAFYA 8 “ DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR
4SEÇMELİ PSİKOLOJİ 121445SEÇMELİ PSİKOLOJİ 1 DERSİ İÇİN “ PSİKOLOJİ 1 “ VE “ PSİKOLOJİ 2 “ DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR
5SEÇMELİ SOSYOLOJİ 121545SEÇMELİ SOSYOLOJİ 1 DERSİ İÇİN “ SOSYOLOJ 1 “ VE “ SOSYOLOJİ 2 “ DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR
6SEÇMELİ FİZİK 142985SEÇMELİ FİZİK 1 DERSİ İÇİN “ FİZİK 5 “ VE “ FİZİK 6 “DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR
7SEÇMELİ FİZİK 243087SEÇMELİ FİZİK 2 DERSİ İÇİN “ FİZİK 7 “ VE “ FİZİK 8 “DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR
8SEÇMELİ KİMYA 143985SEÇMELİ KİMYA 1 DERSİ İÇİN “ KİMYA 5 “ VE “ KİMYA 6 “ DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR
9SEÇMELİ KİMYA 244087SEÇMELİ KİMYA 2 DERSİ İÇİN “ KİMYA 12 “ DERS KİTABINDAN SORUMLUDUR
10SEÇMELİ BİYOLOJİ 144985SEÇMELİ BİYOLOJİ 1 DERSİ İÇİN “ BİYOLOJİ 5 ” VE “ BİYOLOJİ 6 “ DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR
11SEÇMELİ BİYOLOJİ 245087SEÇMELİ BİYOLOJİ 2 DERS İÇİN “ BİYOLOJİ 7 VE BİYOLOJİ 8 “ DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR
12SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 146987SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1DERS KİTABI İÇİN “ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 12 “ DERS KİTABINDAN SORUMLUDUR
13SEÇMELİ EKONOMİ 148045SEÇMELİ EKONOMİ 1 DERSİ İÇİN “ EKONOMİ 1-2 “ DERS KİTABINDAN SORUMLUDUR
14SEÇMELİ MATEMATİK 1166125SEÇMELİ MATEMATİK 1 DERSİ İÇİN “ MATEMATİK 11 “ DERS KİTABINDAN SORUMLUDUR
15SEÇMELİ MATEMATİK 2167127SEÇMELİ MATEMATİK 2 DERS İÇİN “ MATEMATİK 12 “ DERS KİTABINDAN SORUMLUDUR
16SEÇMELİ İŞLETME 148645SEÇMELİ İŞLETME 1 DERSİ İÇİN “ İŞLETME 1 “ VE “ İŞLETME 2 “ DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR
17SEÇMELİ MANTIK 148745SEÇMELİ MANTIK 1 DERSİ İÇİN “ MANTIK 1-2 “ DERS KİTABINDAN SORUMLUDUR
18SEÇMELİ SANAT TARİHİ 148841SEÇMELİ SANAT TARİHİ 1 DERSİ İÇİN “ SANAT TARİHİ 1 “ VE “ SANAT TARİHİ 2 “ DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR
19SEÇMELİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 153941SEÇMELİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1 İÇİN “ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1 ” VE “ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 2 “ DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR
20SEÇMELİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 254043SEÇMELİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 2 DERSİ İÇİN “ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 10 “ DERS KİTABINDAN SORUMLUDUR
21SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1636105SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 DERSİ “ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5 “ VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 6 “ DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR
22SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2637107SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2 DERSİ “ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 “ VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 “ DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR
23SEÇMELİ GİRİŞİMCİLİK 197321SEÇMELİ GİRİŞİMCİLİK 1 DERSİ İÇİN “ GİRİŞİMCİLİK 1 “ VE “ GİRİŞİMCİLİK 2 “ DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR
24SEÇMELİ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 1607125SEÇMELİ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 1 DERSİ İÇİN “ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 1-2 “ DERS KİTABINDAN SORUMLUDUR
AÇIK ÖĞRETİM LİSESLERİ SEÇMELİ DERSLERİN KREDİLERİ, KODLARI VE KİTAPLARI DEĞİŞTİ: SEÇMELİ DERSLERDEN SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER TABLODA BELİRTİLEN DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESLERİ SEÇMELİ DERSLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
DERS ADIKODUKREDİDÖNEMOTURUMSeçmeli derslerden sınava girecek öğrenciler açıklamalarda belirtilen ders
kitaplarından sorumludur.
1SEÇMELİ TARİH 1139852SEÇMELİ TARİH 1 DERSİ İÇİN “ TARİH 11 “ DERS KİTABINDAN SORUMLUDUR.
2SEÇMELİ COĞRAFYA 1159851SEÇMELİ COĞRAFYA 1 DERSİ İÇİN “ COĞRAFYA 5 ” VE “ COĞRAFYA 6 “ DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR
3SEÇMELİ COĞRAFYA 2160871SEÇMELİ COĞRAFYA 2 DERSİ İÇİN “ COĞRAFYA 7 “ VE “ COĞRAFYA 8 “ DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR
4SEÇMELİ PSİKOLOJİ 1214453SEÇMELİ PSİKOLOJİ 1 DERSİ İÇİN “ PSİKOLOJİ 1 “ VE “ PSİKOLOJİ 2 “ DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR
5SEÇMELİ SOSYOLOJİ 1215452SEÇMELİ SOSYOLOJİ 1 DERSİ İÇİN “ SOSYOLOJ 1 “  VE “ SOSYOLOJİ 2 “ DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR
6SEÇMELİ FİZİK 1429851SEÇMELİ FİZİK 1 DERSİ İÇİN “ FİZİK 5 “ VE “ FİZİK 6 “DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR
7SEÇMELİ FİZİK 2430873SEÇMELİ FİZİK 2 DERSİ İÇİN “ FİZİK 7 “ VE “ FİZİK 8 “DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR
8SEÇMELİ KİMYA 1439853SEÇMELİ KİMYA 1 DERSİ İÇİN “ KİMYA 5 “ VE “ KİMYA 6 “ DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR
9SEÇMELİ KİMYA 2440872SEÇMELİ KİMYA 2 DERSİ İÇİN “ KİMYA 12 “ DERS KİTABINDAN SORUMLUDUR
10SEÇMELİ BİYOLOJİ 1449853SEÇMELİ BİYOLOJİ 1 DERSİ İÇİN “ BİYOLOJİ 5 ” VE “ BİYOLOJİ 6 “ DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR
11SEÇMELİ BİYOLOJİ 2450872SEÇMELİ BİYOLOJİ 2 DERS İÇİN  “ BİYOLOJİ 7 VE BİYOLOJİ 8 “ DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR
12SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1469872SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1DERS KİTABI İÇİN “ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 12 “ DERS KİTABINDAN SORUMLUDUR
13SEÇMELİ EKONOMİ 1480451SEÇMELİ EKONOMİ 1 DERSİ İÇİN “ EKONOMİ 1-2 “ DERS KİTABINDAN SORUMLUDUR
14SEÇMELİ MATEMATİK 11661253SEÇMELİ MATEMATİK 1 DERSİ İÇİN “ MATEMATİK 11 “ DERS KİTABINDAN SORUMLUDUR
15SEÇMELİ MATEMATİK 21671271SEÇMELİ MATEMATİK 2 DERS İÇİN  “ MATEMATİK 12 “ DERS KİTABINDAN SORUMLUDUR
16SEÇMELİ İŞLETME 1486452SEÇMELİ İŞLETME 1 DERSİ İÇİN “ İŞLETME 1 “ VE “ İŞLETME 2 “ DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR
17SEÇMELİ MANTIK 1487453SEÇMELİ MANTIK 1 DERSİ İÇİN “ MANTIK 1-2 “ DERS KİTABINDAN SORUMLUDUR
18SEÇMELİ SANAT TARİHİ 1488412SEÇMELİ SANAT TARİHİ 1 DERSİ İÇİN “ SANAT TARİHİ 1 “ VE “ SANAT TARİHİ 2 “ DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR
19SEÇMELİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1539412SEÇMELİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1 İÇİN “ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1 ” VE “ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 2 “ DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR
20SEÇMELİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 2540433SEÇMELİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 2 DERSİ İÇİN “ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 10 “ DERS KİTABINDAN SORUMLUDUR
21SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 16361053SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 DERSİ “ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5 “ VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 6 “ DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR
22SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 26371071SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2 DERSİ “ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 “ VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 “ DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR
23SEÇMELİ GİRİŞİMCİLİK 1973212SEÇMELİ GİRİŞİMCİLİK 1 DERSİ İÇİN “ GİRİŞİMCİLİK 1 “ VE “ GİRİŞİMCİLİK 2 “ DERS KİTAPLARINDAN SORUMLUDUR
24SEÇMELİ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 16071253SEÇMELİ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 1 DERSİ İÇİN “ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 1-2 “ DERS KİTABINDAN SORUMLUDUR

Kaynak: MEBSosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İndirin, Açık Lise Sınavları Sorun Olmaktan Çıksın!


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 13 Mart 2021

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın