Sosyal Çözülme Nedir?

Sosyal Çözülme Nedir? Sosyal Çözülme, bir toplumda maddi ve manevi kültür öğelerinin bir araya gelerek bir anlam ifade edecek ve işleyen bir bütün oluşturacak biçimde birbirlerini tamamlayamamaları durumunu ifade eder. Aşağıda toplumsal (sosyal) çözülme nedir sorusuna daha geniş cevap verdik ve toplumsal çözülmenin nedenlerini maddeler halinde sıraladık:…Toplumsal çözülme toplumdaki üyelerin, değerlere, normlara, kurumlara uymamaları sonucunda toplum yaşamının olanaksızlaşması anlamına gelir. Sanayi Devrimi sonrasında bir yadan sanayileşme ile birlikte farklılaşan iş bölümü ve uzmanlaşmaya hem bireylerin hem toplumun cevap verememesi, öte yandan hızlı kentleşme (köyden kente göç) olgusunun doğurduğu sorunlar toplumlarda krizlere yol açmıştır.

Toplumsal çözülmenin nedenleri ise iş bölümü yetersizliği, örgütlenme yetersizliği, demokratikleşme yetersizliği, milli birlik bilincinin yetersizliği gibi sıralanabilir, aşağıda maddeler halinde toplumsal çözülmenin nedenleri ve görünümleri sıralandı:

Toplumsal Çözülmenin Nedenleri Nelerdir?

• Sosyal ilişkilerde ve aile yapısında karşılıklı sevgi, saygı, bağlılık ve dayanışmanın zayıflaması.

• Din, vicdan ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması.

• Toplumda iş bölümünün, sosyal farklılaşmanın gelişememesi ve örgütlenme yetersizliği.

• Çoğulcu demokratik yapıya geçilememesi.

• Birey ve sosyal grupların aynı toplumda yaşadıklarının bilincine varamamaları.

• Ekonomik istikrarsızlığın rüşvet, yolsuzluk gibi ahlaki sorunlara yol açması ve işsizlik sorununun çözülememesi.

• Orta sınıfın genişleyememesi, sosyal ve ekonomik tedbirlerle teşvik edilmemesi.

• İnsan haklarını güvence altına alan bir hukuk devleti anlayışının yerleşememesi.

• Toplumsal kurumların değişime ayak uyduramaması.

İlgili teste geç:

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 12 Şubat 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın