Hint kast sistemi nedir?

Hint kast sistemi nedir?

Hint kast sistemi, Hindu dinine inananların toplumsal olarak örgütlenmesi amacıyla yaratılmış bir sosyal merdiven sistemidir.

Hint Uygarlığı Kast Sistemi

 • Hindistan kıta yarımadası birçok nehir ve dağ silsilesi ile birbirinden ayrılması ve tarih boyunca pek çok istilacı kavimlerin yerleştiği bir bölge olması nedeniyle birbirinden bağımsız pek çok kültürün oluşmasına neden olmuştur. Bu yüzden sürekli ve güçlü bir Hint devleti kurulamamıştır.
 •  Hindistan’a yerleşen ari kavimler özlerini yitirmemek için ‘Kast’ sistemini meydana getirmişlerdir. Kast sistemi, zaten aralarında din, dil, ırk bağı olmayan Hint halkı arasında kapanmaz uçurumlar meydana getirmiştir.
 • Hint yarımda adası Asya kıtasının güneyinde yer alan büyük bir kara parçasıdır.
 • Hindistan’da M.Ö 4000 yılında nehir kenarında uygarlık kalıntılarına rastlanmıştır.
 • Hindistan bir çok medeniyet tarafından saldırı yapılmıştır. Bunlardan biride Ariler dir. Ariler Hindistan ı işgal etmiş fakat otorite sağlayamamıştır.
 • Hindistan kalabalık olmasından dolayı hakimet sağlanmasında sorunlar çıkmıştır.
 • Hint Uygarlığı Kast sistemini yukarıda bahsettiğimiz Ariler getirmiştir.
 • Hint Uygarlığı Kast Sistemi  meslekleri babadan oğula geçen çeşitli sosyal sınıflardan oluşan sınıflar arası geçisin imkansız olduğu bir sistemdir.
 • Hint Uygarlığı Kast sistemini brahmanlar, din adamlarından; kşatriyalar, raca, asker ve asillerden; vaysiyalar, tüccar ve çiftçilerden; südralar, zanaatkâr ve işçilerden oluşmuş dünyanın en katı sosyal sınıfıdır.
 • Hint Uygarlığı Kast sistemine giremeyenler de vardı. Bu kast sistemine giremeyenlere parya denirdi.
 • Hint uygarlığı kast sistemi ile ilgili bilgiler Veda adı verilen dini içerikli dini metinlerden ele geçirilmiştir.
 • Hindistan günümüze Dünyanın en büyük 7. coğrafi alanı ve en büyük 2. nüfusuna sahip bir ülkedir.
 • Hint uygarlığın ortaya çıkmasında Ganj ve İndus nehirleri kenarında çıkmıştır.
 • Hint Uygarlığında Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Sihizmin gibi dünyada bilinen büyük yapay inançlar bu coğrafyadan çıkmıştır.

Her Hindu bir ‘kast’ içine doğar. Kast, toplumda özel bir konumu olan ve bu konumu nedeniyle öteki gruplardan ayrılan bir insan topluluğudur. Çocuklar anne ve babalarının kastına bağlıdır ve inanmış bir Hindu, yaşamını kastının kurallarına kesin bir bağlılıkla sürdürür. Varolan çeşitli dinsel toplulukların yanında, bir de birçok kasta ve alt kasta bölünmesi, Hindistan’ın tarihi boyunca siyasi birlik sağlamasını güçleştirmiştir.

Gotra Sistemi

Gotra, Hintçede akrabalığı ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. En iyi aile ya da klan anlamına gelmektedir. Gotra Sistemi, Antik Çağ’da Vedik Dönemi’nin sonlarına doğru (MÖ 900–500) ortaya çıkmıştır. Bu sistem, Hint Brahmanlar arasında oluşmuştur. Brahmanların ortak bir tanrısı vardır. Hatta Brahmanlara bu tanrının isimleri verilmektedir.

Gotra, ortak tanrıları olan bir gruptur. Brahmanlar arasında yedi bilge kişi vardır: Jamadagni, Gautama, Bhardvaja, Atri, Vishvamitra, Kashyapa, Vasishtha ve Agastya. Bunların dışındakiler, ataları için savaşan ya da ticaret yapan kişilerdir. Bu sistemde, aynı aile ya da klandan olanlar kesinlikle evlenemezler. Gotra Sistemi şu şekildedir: Kadın, evlendiği zaman babasının grubundan ayrılır. Buradaki amaç, eşin bu gruba katılmasını sağlamaktır.

Gotra Sistemi, özellikle kast sisteminin en yüksek katmanında yer alan üyeleri için uygulanır. Özellikle Hindistan’ın güneyi dört Gotra kuralına göre hareket etmektedir. Bu bağlamda olası eş için dört ayrı Gotra göz önünde tutulur: kendisi, annesi (kendi evliliğinden önceki) ve iki büyük annelerin (yine evlilik öncekileri) Gotra’ları. Sekiz Gotra’dan ikisi aynıysa, evlilik gerçekleşmez.

Gotra, Budizm ve Jainizm’de de vardır; ancak Hinduizm’deki tanımı kısmen farklıdır. Buda’nın en bilindik Gotra adı, Gautama’dır.

Bakınız: Çağdaş Sosyoloji ve Toplumsal Yapı ve Unsurları ünitesi konu başlıkları; özellikle: Toplumsal Tabakalaşma

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 11 Ocak 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın