Açık Lise Felsefe 3 15-17. Yüzyıllarda Felsefe Konu Özetleri

Açık Lise Felsefe 3 – Ünite 3: 15-17. Yüzyıllarda Felsefe Konu Özetleri

MS 2-MS 15. yüzyıl arası Avrupa’da egemen olan düşünsel yapı, 12. yüzyılla birlikte değişime uğramaya başlamıştır. Bu değişime yol açan temel unsur, toplumsal hayatta yaşanan gelişmelerdir. 15. yüzyıla gelindiğinde ilk olarak İtalya’da kendini hissettiren bu durum, zamanla Avrupa coğrafyasını sarmıştır. Avrupa’da
yaşanan bu döneme Rönesans adı verilir.

Rönesans “yeniden doğuş” anlamına gelmektedir. Yeniden doğuş, MÖ 6-MS 2. yüzyıl felsefesinin yeniden ele alınmasını işaret eden bir kavramdır. İlk Çağ Eski Yunan Felsefesinin aklı temele alan yapısı, Rönesans’ın esin kaynağı olmuştur.

Bu dönemde bir yandan MS 2-MS 15. yüzyıl düşüncesinin etkileri görülmüş bir yandan da modern düşüncenin ilk örnekleri ortaya çıkmıştır. Bu dönem Avrupası’nda bilimsel gelişmelerin felsefeye uygulandığı, Hristiyanlık eksenli dinsel felsefeden uzaklaşıldığı ve bilimsel felsefeye yaklaşıldığı görülmüştür. Bu ünitenin ilk konusunda 15-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklamak için 12. yüzyıldaki çeviri faaliyetleri üzerinde durulacaktır. Ardından MS 2-MS 15. yüzyıl felsefesinin bu dönem felsefesi üzerindeki etkisi anlatılacaktır.

Ünitenin ikinci konusunda bu dönem felsefesinin karakteristik özellikleri açıklanacaktır. Önce skolastik düşünce ile modern düşüncenin temel farkları sonra hümanizm, bilimsel yöntem, kartezyen felsefe ve hukuk felsefesi üzerinde durulacaktır. Son olarak da G. Galilei, N. Kopernik, I. Newton ve F. Bacon’ın bilimsel çalışmalarının dönemin felsefesi üzerindeki etkilerine değinilecektir.

Ünitenin üçüncü konusunda örnek felsefi metinlerden hareketle filozofların felsefi görüşleri analiz edilecektir.

Ünitenin son konusunda 15-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanlar felsefi açıdan değerlendirilecektir. Bunun için ilk olarak F. Bacon’ın “Bilgi güçtür.” sözünün olumlu ve olumsuz yönlerinin güncel hayattan örneklerle tartışılması sağlanacak, ardından da ütopya kavramı ve türleri üzerinde durularak özgün bir ütopya yazılması istenecektir.

Açık Lise (125) Felsefe 3 TestleriAçık Lise Felsefe 3 Testi (Temmuz 2020)

Açık Lise Felsefe 3 Testi (Temmuz 2019)

Açık Lise Felsefe 3 Testi (Nisan 2019)

Açık Lise Felsefe 3 Testi (Aralık 2018)

Açık Lise (125) Felsefe 3 – Ünite 2 Konu Anlatımı:MS 2-15. Yüzyıllarda Felsefe

Ortaçağ İslam Felsefesinin Temel Özellikleri ve Problemleri

M.S. 2-15. Yüzyıl Felsefesinde Akıl İnanç İlişkisi

İslam Felsefesinde İnanç ve Akıl İlişkisi

8-12 Yüzyıl Çeviri Faaliyetlerinin İslam ve Batı Felsefesine Etkisi

MS 2-15. Yüzyıllarda Felsefe Ünite Testi – Açık Lise Felsefe 3Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 4 Şubat 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın