Soru çözümü: Dil ve Anlatım 7 Temmuz 2017 Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi manzume ile şiir arasındaki farklardan biri değildir?

Soru yukarıdaki gibi, ancak soruya-seçeneklere geçmeden önce bir iki noktayı açalım: Önce Manzume ve şiir ayrımını görelim; sonra Manzumenin tanımına ve özelliklerine bakalım….

Manzume-Şiir Ayrımı

Geleneksel olarak ölçü ve uyak, şiirin temel öğesi sayıldığı için ölçülü ve uyaklı her söze şiir denmiştir. Oysa şiirsellik salt ölçü ve uyağa yaslandırılamaz. Şiir; dilin, sözcüklerin kullanımına, imgeye, şiirsel söyleme özgü bir olgudur.

Manzume ise günlük konuşma dilinin ölçülü ve uyaklı söylenişidir.

Bu özelliği ile her şiir bir manzumedir; ancak her manzume şiir değildir.

Manzumenin tanımı ve özellikleri

Eski dilde metinleri ayırmak için “manzum” ve “ mensur” (nazım ve nesir) kelimeleri kullanılırdı. Burada manzum sözü şiir; mensur sözü ise düz yazı anlamına gelmektedir. Manzume ise eski dilde manzum biçimdeki eser veya eser parçası anlamlarında kullanılırdı. Buradan hareketle manzumenin şiir metni anlamında kullanıldığını söyleyebiliriz. Günümüzde ise manzume ile şiir tabirleri birbirinden ayrılmıştır. Özellikle düz yazı ile anlatılabilecek olay, olgu veya kavramların kafiyeli ve ölçülü anlatıldığı metinler manzume olarak adlandırılır.

Manzumenin Özellikleri:

  1. Manzumelerde olaylara dolayısıyla serim, düğüm ve çözüm bölümlerine, karşılıklı konuşmalara yer verilir.
  2. Manzumelerde kelime ve ifadeler gerçekçidir.
  3.  Manzumelerde anlatılmak istenen duygu, kavram veya olaylar doğrudan anlatılır.
  4.  Manzumelerde yaşanmış veya yaşanabilecek olaylar ele alınır.
  5.  Manzumeler ortalama bir şiire göre uzun metinlerdir.
  6.  Manzumelerde de tıpkı şiirler gibi ölçü ve uyak kullanılır.Aşağıdakilerden hangisi manzume ile şiir arasındaki farklardan biri değildir?

A) Şiirler daha çok didaktik, manzumeler ise lirik metinlerdir.

Cevap A: Şiirler didaktik (öğretici metin) değildir. Manzumeler, biçimsel olarak Koşuklara benzetilse de Koşuklar gibi akıcı (lirik) bir tür değildir.

B) Şiirde olay örgüsü yoktur, manzumede olay örgüsü vardır.

Doğru: Manzumelerde olaylara dolayısıyla serim, düğüm ve çözüm bölümlerine, karşılıklı konuşmalara yer verilir.

C) Şiirde çok anlamlılık ağır basarken manzumede sözcükler genelde gerçek anlamda kullanılır.

Doğru: Manzumelerde kelime ve ifadeler gerçekçidir.

D) Şiirde bireysellik, duygu ve çağrışım ön plandadır; manzumede yaşanmış veya yaşanabilecek olaylar işlenir.

Doğru: Manzumelerde yaşanmış veya yaşanabilecek olaylar ele alınır.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!Eklenme Tarihi: 26 Mayıs 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın