İngilizce 3 Determiners (Belirteçler)

İngilizce 3 Determiners (Belirteçler)

İnglizcede, belirteçler (determiners) isimlerden önce gelen ve isimleri niteleyen kelimelerdir. İsmi niteleyen bir sıfat veya sıfat grubu varsa onun da önüne gelirler (yani isim ve sıfatların arasına girmezler).
Konu ile ilgili sorular için buraya bakın:

a, an, the, my, your, his, her, its, your, our, their, this, that, these, those
a ball (bir top)
a big ball (büyük bir top)
a very big ball (çok büyük bir top)
NOT:
İki belirteç asla yan yana kullanılmaz. Yani bir belirteç başka bir belirteci
niteleyemez.
some of the my books
some of the your books
(some the books veya some my books ifadeleri yanlıştır. Doğrusu “some of my
books.” veya “some of the books” şeklindedir.)
Aşağıdaki belirteçleri inceleyiniz:
“a” herhangi bir, “an” herhangi bir, “the” belirli bir
– There is a man in the garden.
(Bahçede bir adam adam var.)
– I eat an apple everyday.
(Her gün bir elma yerim.)
– The man in the garden is my uncle.
(Bahçedeki adam benim amcamdır.)
my – benim
your – senin
his – onun (erkek)
her – onun (kadın)
its – onun (cansız varlık, hayvan)
your – sizin
our – bizim
their – onların
– My book is about history.
(Benim kitabım tarih hakkındadır.)
– Your friend is very kind.
(Senin arkadaşın çok kibar.)
– His uncle lives in Mersin
(Onun amcası Mersin’de yaşar.)
– Its fur is black.
Onun (hayvan) kürkü siyahtır.
– Is your mother a nurse?
(Senin annen bir hemşire midir?)
– Our house has got a big garden.
(Bizim evimizin büyük bir bahçesi var.)
– Their car is very old.
(Onların arabası çok eskidir.)
this – bu (Yakındaki tekil varlıklar için kullanılır.)
that – o (Uzaktaki tekil varlıklar için kullanılır.)
these – bunlar (Yakındaki çoğul varlıklar için kullanılır.)
those – onlar (Uzaktaki çoğul varlıklar için kullanılır.)
örnek cümleleri inceleyiniz:
– This is my book.
(Bu benim kitabım.)
– That bicycle belongs to me.
(O bisiklet bana ait.)
– These books are interesting.
(Bu kitaplar ilginctirler.)
– Those houses are very old.
(O evler çok eskidirler.)
Aşağıdaki boşlukları “a, an, the” kullanarak doldurunuz. Bazı boşluklarda
belirteç kullanılamayabilir.
1. There is …………. book in the bookcase.
2. I never go to …………. bed late.
3. Do you drink …………. water everyday?
4. Do you often have …………. headache?
5. My brother is …………. dentist.
6. …………. man in front of the car is my uncle.
7. You must learn …………. English.
8. I drink …………. glass of milk everyday.
9. My father reads …………. book everyday.
10. I want …………. bar of chocolate.
CEVAPLAR:
1. There is a book in the bookcase.
2. I never go to – bed late.
3. Do you water – water everyday?
4. Do you often have a headache?
5. My brother is a dentist.
6. The man in front of the car is my uncle.
7. You must learn – English.
8. I drink a glass of milk everyday.
9. My father reads a book everyday.
10. I want a bar of chocolate.
Boşlukları “my, your, his, her, its,your, our ve their” ile doldurunuz.
1. I always wear …………. jacket .
2. Do you study …………. lessons everyday?
3. The cat is drinking …………. milk.
4. The students should do …………. homework.
5. Don’t put …………. hands in your pocket.
6. Ayşe always wears …………. red blouse.
7. We will do …………. job by ourselves.
8. My father always wears …………. black hat.
9. Take off …………. coat. It is hot in here.
10. Do you brush …………. teeth twice a day?
CEVAPLAR:
1. I always wear my jacket .
2. Do you study your lessons everyday.
3. The cat is drinking its milk.
4. The students should do their homework.
5. Don’t put your hands in your pocket.
6. Ayşe always waers her red blouse.
7. We will do our job by ourselves.
8. My father always wears his black hat.
9. Take off your coat. It is hot in here.
10. Do you brush your teeth twice a day?
Boşlukları “my, your, his, her, its,your, our ve their” ile doldurunuz.
1. This / These car is fast, but that/ those are slow.
2. This / These houses are very old, but that/ those are new.
3. This / These workers are lazy, but that /those worker isn’t.
4. That / Those are my friends.
5. That / Those is my phone.
6. That / Those balloons over there are very big.
7. What’s this / these? It’s an umbrella.
8. This / These is Emre’s toy.
9. What’s this / that over there?
10. This / These are my books.Yours are that/those.
CEVAPLAR:
1. This car is fast, but those are slow.
2. These houses are very old, but those are new.
3. These workers are lazy, but that worker isn’t.
4. Those are my friends.
5. That is my phone.
6. Those balloons over there are very big.
7. What’s this? It’s an umbrella.
8. This is Emre’s toy.
9. What’s that over there?
10. These are my books.Yours are those.
Boşlukları “this, these, that, those”kullanarak doldurunuz.
1. Which one is mine, …………. one or that one ?
2. Look at …………. cars in the car park over there.
3. …………. book belongs to me, that one is yours.
4. …………. trees over there are apple trees.
5. You’re right, …………. computer is better than that one.
6. Look at …………. small stones on the table, they are so beautiful.
7. Do you think …………. black clouds on the sky will bring rain?
8. I can’t start …………. car. I think there is a problem with the engine.
9. …………. car is cheaper and more comfortable than that one.
10. …………. boy over there is an orphan.CEVAPLAR:
1. Which one is mine, this one or that one ?
2. Look at that cars in the car park over there.
3. This book belongs to me,that one is yours.
4. Those trees over there are apple trees.
5. You’re right this computer is better than that one.
6. Look at these small stones on the table, they are so beautiful.
7. Do you think those black clouds on the sky will bring rain?
8. I can’t start this car. I think there is a problem with the engine.
9. This car is cheaper and more comfortable than that one.
10. That boy over there is an orphan.
 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 27 Kasım 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın