1. Dünya Savaşı Sonucunda İmzalanan Antlaşmalar

1. Dünya Savaşı Sonucunda İmzalanan Antlaşmalar

(Not: I. Dünya Savaşı sonucunda imzalanan antlaşmalar açık lise sınavlarında İnkılap Tarihi dersi sınavlarında defalarca soruldu.)


1. Dünya Savaşı sonunda Avrupa’nın ve dünyanın haritası yeniden çizildi. Birçok devlet ve imparatorluk yıkıldı. Yeni devletler Bunlarla ilgili barış antlaşmaları şunlardır:

Versailles (Versay) Antlaşması (28 Haziran 1919):

Almanya ile itilaf devletleri arasında imzalandı. Almanya, Alsas Loren bölgesini Fransa’ya geri verdi ve önemli ölçüde toprak kaybetti. Denizaşırı toprakları itilaf devletleri arasında paylaşıldı. Versay Barış Antlaşması ile Alman ordusu dağıtıldı mı, tıklayın.St. Germain (Sen Jermen) Antlaşması (10 Eylül 1919):

Avusturya ve itilaf devletleri arasında imzalandı. Avusturya; Macaristan, Çekoslovakya ve Yugoslavya’nın bağımsızlığını tanıdı. Topraklarının bir bölümünü bu devletlere bıraktı.

Neuilly (Nöyyi) Antlaşması (27 Kasım 1919):

Bulgaristan ile itilaf devletleri arasında imzalandı. Bulgaristan bir kısım topraklarını Romanya ve Yugoslavya’ya verdi. Batı Trakya’yı Yunanistan’a vermek zorunda kaldı. Böylece Bulgaristan’ın Ege Denizi ile bağlantısı kesilmiş oldu.

Trianon (Triyanon) Antlaşması (4 Haziran 1920):

Macaristan ile itilaf devletleri arasında imzalandı. Macaristan’ın Avusturya ile birleşmesi yasaklandı ve bir kısım toprakları Yugoslavya, Romanya ve Çekoslovakya’ya verildi.

Sevres (Sevr) Antlaşması (10 Ağustos 1920):

Osmanlı Devleti ile itilaf devletleri arasında imzalandı. I. Dünya Savaşı’nı sona erdiren barış antlaşmalarının en ağır hükümler içeren antlaşmasıdır. Sevr Antlaşması ile Osmanlı Devleti’ne Anadolu’da küçük bir toprak parçası bırakılıyor ve bağımsızlığı elinden alınıyordu. Ancak Türk milletinin Mustafa Kemal Paşa öncülüğünde yapmış olduğu Millî Mücadele, Sevr Barış Antlaşması hükümlerinin uygulanmasını ve yürürlüğe girmesini   önlemiştir.

1-dünya-savaşı-sonrasında-avrupa-ve-osmanlı-devleti-haritası


Savaş Sonrası (1918 – 1922)

1. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti, Avusturya – Macaristan İmparatorluğu gibi çok uluslu imparatorluklar yıkıldı. Polonya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Letonya ve Türkiye gibi yeni devletler kuruldu. Sağlanan dünya barışını korumak için Milletler Cemiyeti oluşturuldu. Zamanla bu Cemiyet büyük devletlerin çıkarlarını koruyan bir kurum hâline geldi. Sömürgecilik anlayışı manda ve himaye şeklinde devam etti. Yenilen devletlere imzalatılan barış antlaşmaları son derece ağır hükümler içerdiği için uzun süreli bir barış ortamı sağlanamadı. Savaştan istediklerini elde edemeyen devletlerde Nazizm, faşizm gibi yeni rejimler ortaya çıktı. Avrupa’daki bu hoşnutsuz durum II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına ortam oluşturdu.

Osmanlı Devleti’nde savaş sonrası durum daha da zorlaştı. Mondros Ateşkes Anlaşması’na dayanan itilaf devletleri ülke topraklarını işgale başladılar. Bu duruma tepki gösteren Türk milleti ülkeyi işgalden kurtarmak için Kurtuluş Savaşı başlattı. Mustafa Kemal Paşa arkasına Türk milletini alarak ‘’ Ya İstiklal Ya Ölüm! ‘’ parolasıyla zaferler kazandı. 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılması ile Osmanlı Devleti resmen sona erdi.

I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan anlaşmalar Açık Lise C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sınavlarında defalarca soruldu. 

Mobil Uygulamamızı İndirin, Açık Lise tüm dersler çıkmış sınav soruları en güncel haliyle elinizin altında olsun, Açık Lise Sınavları Sorun Olmaktan Çıksın!
Önceki konu:

1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler: , , ,
Eklenme Tarihi: 20 Şubat 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın