Açık Öğretim Ders Kitapları Değişti 2018-2019

Açık Lise 2018-2019 hangi seçmeli derse hangi kitaptan çalışacaksınız?

Açık Lise 2018-2019 ders kitaplarını PDF olarak indir!


Açık Öğretim Lisesi Mezuniyet Şartları:

MEZUNİYET KREDİSİ EN AZ: 192 olmalıdır.

MEZUNİYET DÖNEMİ EN AZ: 8 olmalıdır.

AÇIKLAMALAR:

  • (*) Muaf olunamayacak başarılması zorunlu olan derstir.
  • Üç kez sınavına girilip başarısız olunan ortak dersten (Dil ve Anlatım 1-2-3-4-5-6-7-8 dersleri hariç ) muaf olunur. Öğrenci muaf olduğu dersi isterse tekrar seçebilir.
  • Döneminden önce ders alınamaz. Ancak başarısız olunan dersler dönem dersleri ile birlikte 4- Öğrenci 1(Bir) dönemde en fazla 35 (Otuzbeş) kredilik ders alabilir.
  • Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı, dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.
  • Çizelgede yer alan derslerle ilgili uygulamalar; Talim ve Terbiye Kurulunun 27/01/2014 tarihli ve 6 sayılı kararı ile kabul edilen haftalık ders çizelgesinde yer alan derslerin uygulanmasına yönelik “Açıklamalar” doğrultusunda yapılır.