İngilizcede Zamirler

yorumsuz
884

İngilizcede Şahıs ve İyelik Zamirleri nelerdir; I, You, He, She, It, We, They, Our, My, Their v.s. nedir; nerelerde nasıl kullanılır, ne anlama gelir? Açık Lise İngilizce 1 zamirler konusu…

Açık Lise İngilizce 1 Zamirler Konusu ile İlgili Soruların Yer Aldığı Online Testler için tıklayın!

1. He, She, It…/ Şahıs Zamirleri

İngilizcede her şeyden önce bilinmesi gereken temel kelimeler vardır. Bu kelimeler aynen Türkçede olduğu gibi isimlerin yerine kullanılır ve “zamir” diye adlandırılır.

İlk olarak “şahıs zamirleri” üzerinde duracağız. Doğadaki her bir nesnenin mutlaka bu zamirler tarafından bir karşılığı vardır. Her zaman cümlenin öznesi ( olayı yapan yada yaptıran varlık ) konumunda başta bulunurlar ve cümle içinde başka bir işlevleri yoktur, yerleri asla değiştirilemez.

      He     Erkekler için        O
      She     Kadınlar için        O
      It     Cansız ve hayvanlar için        O
      We        Biz
      You        Sen, Siz
      They        Onlar
      I        Ben
  1. His, Her, Its… / İyelik Zamirleri

İkinci grupta ise zamirlerin iyelik hallerini inceleyeceğiz. İsmin kime ait olduğunubelirterek daha evvel açıkladığımız şahıs zamirlerine ( He, She, It, We, You, They, I ) ait alt öğeleri başka bir ifade ile bu zamirlerin sahip olduğu bir şeyleri (nesneleri ) anlatacağız.

       His      Erkekler için      Onun
       Her      Kadınlar içi      Onun
       Its      Cansız ve hayvanlar için      Onun
       Our      Bizim
       Your      Seni, sizin
       Their      Onların
       My      Benim

Burada unutulmaması gereken en önemli nokta bu zamirlerden sonra mutlaka bir ismin geldiğidir. Tek başlarına kullanımları kesinlikle yoktur.

       His     + İSİM        His      book
       Her        Her     book
       Its        Its       tail
       Our        Our     book
       Your        Your    book
       Their        Their   book
       My        My      book 

Görüldüğü gibi arkalarına bir isim alarak ismin kime ait olduğunu belirtirler.

 His school       Onun okulu
 His mother       Onun annesi
 His job       Onun işi
 His girl friend       Onun kız arkadaşı
 Her pocket       Onun cebi
 Her pen       Onun kalemi
 Her life       Onun hayatı
 Her dictionary       Onun sözlüğü
 Our armchair       Bizim koltuğumuz
 Our living room       Bizim oturma odamız
 Our teacher       Bizim öğretmenimiz
 Your father       Senin baban
 Your car       Senin araban
  Your mistake       Senin hatan
 Your book       Senin kitabın
 Their secretary       Onların sekreteri
 Their house       Onların evi
 Their television       Onların televizyonu
 My exam       Benim sınavım
 My raincoat       Benim yağmurluğum
 My sister       Benim kız kardeşim
  1. His, Hers, Mine… / İlgi Zamirleri

Bu kategoride ise iyelik zamirlerinin isimlerle kullanılarak verdiği anlamları tek kelime ile karşılayan ilgi zamirleri üzerinde duracağız.

Örneğin, benim arabamın İngilizce karşılığı “my car” dır. Eğer “benim arabam” daha evvel cümle içinde kullanılmışsa ikinci cümlede bunu tekrarlamak zorunda değiliz. Yani benim arabam yerine “benimki” diyebiliriz.

İşte benimki, seninki, onunki… gibi kelimelere biz ilgi zamirleri diyeceğiz. Dikkat edilirse bu kelimeler durup dururken kullanılamazlar başka bir deyişle bu kelimelerin anlamları daha evvelden bilinmelidirler.

Benim arabam    yerine   benimki
Onun kitabı         yerine   onunki
Bizim evimiz       yerine   bizimki

      His     Erkekler için        Onunki
      Hers     Kadınlar için        Onunki
      —–     Cansız ve hayvanlar için        ———-
      Ours        Bizimki
      Yours        Seninki, Sizinki
      Theirs        Onlarınki
      Mine        Benimki

 

His school     onun okulu     his     onunki
His girl friend     onun kız arkadaşı     his     onunki
His car     onun arabası     his     onunki
Her father     onun babası     hers     onunki
Her book     onun kitabı     hers     onunki
Her life     onun hayatı     hers     onunki
Our dog     bizim köpeğimiz     ours     bizimki
Our house     bizim evimiz     ours     bizimki
Our picture     bizim resmimiz     ours     bizimki
Your table     senin masan     yours     seninki
Your teacher     senin öğretmenin     yours     seninki
Your mother     senin annen     yours     seninki
Their flower     onların çiçeği     theirs     onlarınki
Their garden     onların bahçesi     theirs     onlarınki
Their cat     onların kedisi     theirs      onlarınki
My exam      benim sınavım     mine     benimki
My face      benim suratım     mine     benimki
My pen      benim kalemim     mine     benimki
  1. Him, Her, Me… / İsmin Hallerini Almış Zamirler

Türkçede sık sık karşımıza ismin halleri çıkar (e-a-de-da..) İngilizcede ismin hallerini göremeyiz. İsmin hallerini almış ve cümle içinde anlam kazanan bazı zamirler vardır. Bunlar Türkçeye kulağa hoş geldiği gibi çevrilir. Bu son gurupta bu tip zamirleri inceleyeceğiz.

    Him     Erkekler için    Ona,onu,onda, ….
    Her     Kadınlar için    Ona,onu,onda, ….
    It     Cansız ve hay. için    Ona,onu,onda, ….
    Us    Bize,bizi,bizde, …
    You    Sana,seni,sende, …
    Them    Onları,onlara,onlarda, …
    Me    Bana,beni,bende, …

Yukarıdaki zamirler ismin tüm halleri için kullanılır. Örneğin “me” cümle içinde “bana, beni, bende” anlamları kazanabilir.

Beni sinemaya götür.

Bana bir kalem ver.

Örneklerinde altı çizili yerlere “me” gelir ve Türkçeye en uygun çeviri yapılır.
Buradaki önemli nokta bu zamirlerin mutlaka  S V O N B Y Z formülünde nesne kısmında yer almasıdır. Yani cümlede asla özne konumunda bulunamazlar ve bu tip zamirlerle cümleye başlanamaz.

Aşağıda şu ana kadar incelediğimiz dört grup zamir topluca görülmektedir.

He O His Onun His Onunki Him Ona, onu..
She O Her Onun Hers Onunki Her Ona, onu..
It O Its Onun —— ——– It Ona, onu..
We Biz Our Bizim Ours Bizimki Us Bize, bizi…
You Sen-Siz Your Senin Yours Seninki You Sana, seni…
They Onlar Their Onların Theirs Onlarıki Them Onları, onlara..
I Ben My Benim Mine Benimki Me Bana, beni…

 

FavoriteLoadingÇözdüklerime Ekle
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Admin'in Notu: Arkadaşlar. çözdüğünüz testlerle ilgili yorum yazarak bize çalışmamızda yol gösterin. Hangi dersten test eklenmesini istediğinizi, hangi testleri çözdüğünüzü kendi adınız veya nickname'inizle yorum yazarak belirtirseniz sevinirim.

Ücretsiz Online TYT Deneme Sınavı:


Etiketler: , , , , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 29 Mayıs 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın