Açık Lise Konu Anlatımı


Ceride-i Havadis

Ceride-i Havadis

Türk basın tarihinin yarı resmî ilk Türkçe gazetesi Ceride-i Havadis Ceride-i Havadis Osmanlıda İlk yarı resmi gazete olarak İngiliz misyonundan William Churchill tarafından çıkartılmıştır. Bu..
Açık Lise Konu Anlatımı, Tarih19 Şubat 2016
Tasvir-i Efkâr

Tasvir-i Efkâr

Tasvir-i Efkâr nedir, ne zaman yayınlanmıştır, kim çıkartmıştır? Kelime anlamı “fikirlerin tasviri-betimi” olan Tasvir-i Efkar, İbrahim Şinasi’nin 28 Haziran 1862’de yayınlamaya başladığı, havadis (haber) ve..
Açık Lise Konu Anlatımı, Tarih19 Şubat 2016
Tercüman-ı Ahvâl

Tercüman-ı Ahvâl

Osmanlı’nın ilk özel gazetesi Tercüman-ı Ahvâl Tercüman-ı Ahvâl, İstanbul’da 1860-1866 arasında yayımlanan ilk özel gazetedir. 22 Ekim 1860’ta Agah Efendi ve Şinasi tarafından çıkarıldı. Önceleri..
Açık Lise Konu Anlatımı, Tarih19 Şubat 2016
Tercüman-ı Hakikat

Tercüman-ı Hakikat

Tercüman-i Hakikat, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, İstanbul’da 1878-1921 yılları arasında yayınlanan günlük gazete II. Abdülhamit devrinde yayınlanan en önemli gazete olan Tercüman-i Hakikat (Hakikatin Tercümesi, Doğruların..
Açık Lise Konu Anlatımı, Tarih19 Şubat 2016
ıı. Meşrutiyet

ıı. Meşrutiyet

II. MEŞRUTİYET VE SİYASİ GELİŞMELER 2. Meşrutiyet’in İlanı Kanunuesasi, Osmanlı padişahına olağanüstü bir durumla karşılaşırsa meclisi kapatma yetkisi vermişti. II. Abdülhamit 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nı bahane..
Açık Lise Konu Anlatımı, Tarih19 Şubat 2016
Berlin Kongresi ve Sonrası

Berlin Kongresi ve Sonrası

Berlin Kongresi ve Sonrası Ayastefanos Antlaşması’yla Rusya, bütün Balkanları nüfuzu altına almış oldu. Rusya’nın Balkanlar üzerinden Ege ve Akdeniz’e inmesi İngiltere’nin sömürge yollarının ve Süveyş..
Açık Lise Konu Anlatımı, Tarih19 Şubat 2016
1. Meşruiyetin İlanı

1. Meşruiyetin İlanı

OSMANLI DEVLETİ’NDE ANAYASAL DÜZENE GEÇİŞ VE SİYASİ GELİŞMELER: I.MEŞRUTİYETİN İLANI Bazı Osmanlı aydınları Osmanlı Devleti’nin karşılaştığı isyan ve karışıklıkların ancak meşruti bir yönetimle sona ereceği..
Açık Lise Konu Anlatımı, Tarih18 Şubat 2016
Islahat Fermanı (1856)

Islahat Fermanı (1856)

Islahat Fermanı (1856) İngiltere ve Fransa, Kırım Savaşı’na girmeden önce, Osmanlı Devleti’nden gayri müslim halk lehine ıslahat yapılmasına dair söz almışlardı. Osmanlı Devleti büyük devletlerin..
Açık Lise Konu Anlatımı, Tarih18 Şubat 2016