Açık Lise Konu Anlatımı


Ceride-i Havadis

Ceride-i Havadis

Türk basın tarihinin yarı resmî ilk Türkçe gazetesi Ceride-i Havadis Ceride-i Havadis Osmanlıda İlk yarı resmi gazete olarak İngiliz misyonundan William Churchill tarafından çıkartılmıştır. Bu..
Açık Lise Konu Anlatımı, Tarih19 Şubat 2016
Tasvir-i Efkâr

Tasvir-i Efkâr

Tasvir-i Efkâr nedir, ne zaman yayınlanmıştır, kim çıkartmıştır? Kelime anlamı “fikirlerin tasviri-betimi” olan Tasvir-i Efkar, İbrahim Şinasi’nin 28 Haziran 1862’de yayınlamaya başladığı, havadis (haber) ve..
Açık Lise Konu Anlatımı, Tarih19 Şubat 2016
Tercüman-ı Ahvâl

Tercüman-ı Ahvâl

Osmanlı’nın ilk özel gazetesi Tercüman-ı Ahvâl Tercüman-ı Ahvâl, İstanbul’da 1860-1866 arasında yayımlanan ilk özel gazetedir. 22 Ekim 1860’ta Agah Efendi ve Şinasi tarafından çıkarıldı. Önceleri..
Açık Lise Konu Anlatımı, Tarih19 Şubat 2016
Tercüman-ı Hakikat

Tercüman-ı Hakikat

Tercüman-i Hakikat, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, İstanbul’da 1878-1921 yılları arasında yayınlanan günlük gazete II. Abdülhamit devrinde yayınlanan en önemli gazete olan Tercüman-i Hakikat (Hakikatin Tercümesi, Doğruların..
Açık Lise Konu Anlatımı, Tarih19 Şubat 2016
ıı. Meşrutiyet

ıı. Meşrutiyet

II. MEŞRUTİYET VE SİYASİ GELİŞMELER 2. Meşrutiyet’in İlanı Kanunuesasi, Osmanlı padişahına olağanüstü bir durumla karşılaşırsa meclisi kapatma yetkisi vermişti. II. Abdülhamit 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nı bahane..
Açık Lise Konu Anlatımı, Tarih19 Şubat 2016